ทัวร์โรงงาน

ขั้นตอนการผลิต

Production Flow1

วัตถุดิบ

Production Flow2

การคัดเลือกนักแสดง

Production Flow3

พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป

Production Flow6

การเชื่อม

Production Flow5

การทำชิป

Production Flow4

คดเคี้ยว

Production Flow7

การชุมนุม

Production Flow8

การแกะสลักด้วยเลเซอร์

Production Flow9

FQC